Home / Trang Trại / Cách trồng đậu bắp năng xuất cao phòng trừ sâu bệnh

Cách trồng đậu bắp năng xuất cao phòng trừ sâu bệnh

/

Đậu bắp (hibiscus esculentus) ưa nhiệt độ cao, trồng vào tháng 11, bón thúc 3 lần và phòng trừ sâu bệnh để cây ra trái năng suất cao.

cách trồng cây đậu bắp

1. Đặc tính sinh học cây đậu bắp

Đậu bắp là cây hàng năm, ưa nhiệt độ cao, thích hợp với nhiệt độ khoảng 25-30°C. Bộ rễ phát triển mạnh, ăn sâu, tốc độ tăng trưởng nhanh, diện tích lá nhiều. Chịu hạn khá, chịu mưa nhưng yếu chịu úng ngập. Trồng được trên nhiều loại đất, thích hợp với đất thịt nhẹ, thoát nước nhưng luôn đủ ẩm. Sau gieo khoảng 35-40 ngày cho trái, thời gian thu hoạch kéo dài 50-55 ngày. Trái màu xanh nhạt hoặc hơi sậm, thẳng, dài 20-25 cm. Năng suất trung bình 2-3 tấn/1.000m2 đất.

công dụng cây đậu bắp
Công dụng cây đậu bắp

2. Các giống cây đậu bắp

Các giống cây đậu bắp phổ biến là giống Ấn Độ, VN1, SV1.

3. Thời vụ gieo trồng cây đậu bắp

Cây gieo trồng được quanh năm, nhưng gieo vào vụ Đông Xuân trong tháng 11, tháng 12 thì cây sinh trưởng thuận lợi hơn.

4. Cách trồng cây đậu bắp

Trồng đậu bắp thường không phải lên luống, chỉ cần xới rãnh rộng 20-25 cm, rãnh cách nhau 1,2-1,4 m. Gieo hạt với khoảng cách hàng 60-70 cm, cây cách cây 40-45 cm, gieo 1-2 hạt/hốc, mỗi hốc để 1 cây, mật độ khoảng 3.500-4.000 cây/1.000m2 đất. Lượng hạt giống cần 4-5 kg/ha.

Hình ảnh cây đậu bắp
Hình ảnh cây đậu bắp

5. Phân bón (cho 1.000m2 đất) cho cây đậu bắp

Bón lót: Phân chuồng ủ hoai 1,2-1,5 tấn + Super Lân 30kg + Urê 5kg. Tất cả trộn đều bón vào hốc trước khi gieo hạt.

– Bón thúc: 3 lần.

  • Lần 1 (khi cây có 5-6 lá): Urê 5kg + bánh dầu 10kg.
  • Lần 2 (20-25 ngày sau gieo): Phân chuồng ủ hoai 500kg + Urê 5kg + KCl 3kg + bánh dầu 20kg.
  • Lần 3 (40-45 ngày sau gieo khi đậu trái đợt đầu): Urê 10kg + KCl 7kg + bánh dầu 20kg. Nếu dùng NPK thì tính ra từ lượng Đạm, Lân, Kali tương ứng. Có thể thay bánh dầu bằng DAP.

6. Phòng trừ sâu bệnh cây đậu bắp

Sâu hại:

– Rệp muội (Aphis gossypii) và rầy xanh (Empoasca flavescens), hút nhựa làm lá vàng và xoăn. Phun các thuốc Bassa, Sherpa, Fastac, Polytrin, Trebon.

– Bọ trĩ (Megalurothrips usitatus): chích hút nhựa làm ngọn xoăn, lá vàng. Phun các thuốc Sherzol, Polytrin, Fastac, Confidor.

– Sâu cuốn lá (Sylepta derogata), sâu xanh da láng (Spodoptera exigua), sâu loang đục ngọn và trái (Earias fabia): phun các thuốc gốc vi sinh BT, Sherzol, Polytrin, Fastac.

Xem thêm: 41 thuốc trừ sâu bệnh được phép lưu hành và bị cấm.

Bệnh hại:

– Bệnh khô cây (do nấm Fusarium sp.): phòng trừ chủ yếu là xới xáo, vun gốc, bón vôi, phòng ngừa bệnh bằng phun đẫm hoặc tưới gốc các thuốc gốc đồng, Viben-C.

– Bệnh thán thư (do nấm Glomerella gossypii): tạo thành các đốm nâu đen trên lá và trái. Phun các thuốc Carbenzim, Anvil, Antracol, Viben-C, COC 85, Dithan-M.

Xem thêm: 31 thuốc trị nấm bệnh cho cây trồng hiệu quả, được phép lưu hành.

This div height required for enabling the sticky sidebar
error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :