Home / Thiết Bị Điện Tử / Azure SQL Database là gì? khái niệm, lợi ích và chức năng

Azure SQL Database là gì? khái niệm, lợi ích và chức năng

/

SQL Azure là ứng dụng chạy trên trung tâm dữ liệu, cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu cho các cả các ứng dụng điện toán đám mây và các ứng dụng khác.

Azure SQL là gì

1. SQL Azure Database là gì?

SQL Azure là ứng dụng chạy trên trung tâm dữ liệu, cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu cho các cả các ứng dụng điện toán đám mây và các ứng dụng khác. SQL Azure cung cấp tập các dịch vụ đám mây hỗ trợ lưu trữ và làm việc với nhiều loại thông tin. Hiện tại, Microsoft đưa ra 2 thành phần chính của SQL Azure: SQL Azure Database và “Huron” Data Sync. SQL Azure Database cung cấp một RDBMS trong“đám mây”. Nó cho phép ứng dụng đám mây và ứng dụng có sẵn (on-premises) có thể lưu trữ cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc dạng khác trên các máy chủ tại trung tâm dữ liệu. Chi phí sẽ được tính dựa trên những gì sử dụng, thay đổi tùy theo nhu cầu sử dụng.

Thành phần thứ hai trong SQL Azure được giới thiệu là “Huron” Data Sync, xây dựng dựa trên Microsoft Sync Framework và SQL Azure Database, công nghệ này cho phép đồng bộ dữ liệu thông qua các on-premises DBMS. Người sử dụng và sở hữu dữ liệu sẽ xác định những gì cần đồng bộ, giải quyết các xung đột như thế nào,…

2. Lợi ích SQL Azure

SQL Azure giúp đơn giản hóa công tác kế hoạch dự phòng và triển khai của nhiều CSDL khác nhau. Trên Azure, lập trình viên không còn phải cài đặt, cấu hình, nâng cấp, hay vá lỗi phần mềm máy chủ CSDL như trước đây. Khả năng sẵn sàng, chịu lỗi cao và tối giản thao tác bảo trì phần cứng phục vụ CSDL là yêu cầu mặc định – tiên quyết trong SQL Azure. Lập trình viên thành thạo cú pháp T-SQL (Transact-SQL), mô hình dữ liệu quan hệ trên phiên bản SQL Server hoàn toàn có thể dùng lại kỹ năng này với SQL Azure. SQL Azure giúp giảm tối đa chi phí vận hành bằng tích hợp tập công cụ có sẵn để đồng thời quản lý CSDL tại cơ sở và trên điện đoán mây. Ngoài ra, lập trình viên web công nghệ Microsoft, hay từ các công nghệ khác như PHP, Java, có thể sử dụng công cụ có tên mã là Houston – một giao diện web gọn nhẹ, giao diện thân thiện để quản trị, truy vấn, cập nhật dữ liệu và thiết kế bảng trên SQL Azure. 

SQL Azure có thể đem lại các lợi ích lớn:

– Tối thiểu quản trị (không phải cài đặt, vá lỗi, hay bảo trì phần cứng).

– Tự động chống lỗi, khắc phục sự cố, tối đa tính sẵn sàng.

– Đơn giản hóa công tác lập kế hoạch dự phòng phần cứng, phần mềm khi triển khai nhiều CSDL khác nhau.

– Co dãn linh hoạt tùy biến theo nhu cầu sử dụng thực tế.

– Có thể đặt ở nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới để rút ngắn tuyến truy cập.

– Tích hợp sẵn với các công cụ phổ biến SQL Server và Visual Studio. Ngoài ra có giao diện web cho các lập trình viên sử dụng công nghệ không phải Microsoft truy vấn tới.

– Hỗ trợ T-SQL trên mô hình tương tự với dữ liệu quan hệ truyền thống.

3. Chức năng SQL Azure

SQL Azure có các chức năng:

– Phát triển ứng dụng web đáp ứng tải truy cập linh hoạt (scalable), phù hợp với các doanh nghiệp cỡ nhỏ (<100 người) đến trung bình (< 2000 người, theo tiêu chuẩn của Microsoft).

– Phát triển và bán ứng dụng đóng gói như là dịch vụ trên nền điện toán đám mây.

– Xây dựng những ứng dụng cỡ phòng ban trong một tập đoàn lớn.

– Thông qua các chuẩn mở như WCF Service hay RESTful để tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau trên điện toán đám mây và cho phép truy cập dữ liệu an toàn từ nhiều địa điểm, thiết bị điện toán khác nhau.

This div height required for enabling the sticky sidebar
error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :