Home / Thiết Bị Điện Tử / 7 công cụ hỗ trợ điện toán đám mây giúp dùng dễ dàng hơn

7 công cụ hỗ trợ điện toán đám mây giúp dùng dễ dàng hơn

/

Cùng với sự phát triển của công nghệ điện toán đám mây, rất nhiều các ứng dụng hoặc giải pháp ra đời với mục đích hỗ trợ cho các dịch vụ này. 

công cụ hỗ trợ điện toán đám mây

1. Ứng dụng hỗ trợ điện toán đám mây

Những năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của công nghệ điện toán đám mây, rất nhiều các ứng dụng hoặc giải pháp ra đời với mục đích hỗ trợ cho các dịch vụ này. Bên cạnh một số giải pháp hướng tới việc đưa ra các chuẩn và tiêu chuẩn hóa đám mây như OCCI, CDMI, OVF, một số ứng dụng khác lại hướng tới giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc sử dụng điện toán đám mây. Hầu hết các dịch vụ này đều hướng vào mô hình dịch vụ IaaS và một số dịch vụ PaaS, chúng có thể chia thành hai hướng chính như sau:

– Các giải pháp trừu tượng hóa API (API abstraction) của các đám mây.

– Các giải pháp triển khai ứng dụng trong các hệ phân tán.

2. Các giải pháp trừu tượng hóa API

Các giải pháp trừu tượng hóa API tập trung vào hướng cho phép điều khiển, quản lý các dịch vụ đám mây thông qua một giao diện duy nhất. Ban đầu các giải pháp này phục vụ cho các đám mây IaaS, sau đó mở rộng chức năng cho phép phát triển và triển khai ứng dụng lên IaaS và PaaS. 

Một số ví dụ về các giải pháp này bao gồm:

2.1. Simple Cloud API

Simple Cloud API là một thư viện PHP trừu tượng hóa API của nhiều đám mây để cung cấp giao diện lập trình thống nhất cho người dùng. Một giải pháp tương tự là Apache LibCloud, cung cấp thư viện Python. Tuy nhiên, khác với OCCI, các bộ thư viện này không yêu cầu sự hỗ trợ về công nghệ và kỹ thuật từ phía nhà cung cấp.

2.2. Deltacloud

Deltacloud định nghĩa REST API để quản lý tài nguyên từ các đám mây. Các API của Deltacloud được xây dựng và hoạt động thông qua các yêu cầu/trả lời HTTP tới một service của Deltacloud. Để dễ sử dụng, giải pháp này cung cấp một giao diện dòng lệnh (command line). Khác với các giải pháp khác như Simple Cloud API hay Apache Libcloud, trong đó trói buộc người sử dụng sử dụng một ngôn ngữ lập trình cụ thể nào đó, Deltacloud cho phép người dùng gọi các yêu cầu HTTP bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng như nhận trả lời là các tệp mô tả dữ liệu dạng XML. Đây là các chuẩn được chấp nhận rộng rãi.

2.3. Công cụ hỗ trợ điện toán đám mây khác

Bên cạnh các giải pháp trên còn có một loạt các công cụ khác như: jCloud, boto, enStartus, Dasein Cloud, Scalr, SAGA API đưa ra giải pháp tạo abstraction API tương tự. Một số giải pháp cho phép phát triển và triển khai ứng dụng dạng phần mềm định nghĩa (software defined) lên các đám mây mà nó hỗ trợ.

3. Các giải pháp triển khai ứng dụng trong các hệ phân tán

Các giải pháp này hướng vào việc cho phép triển khai tự động các ứng dụng vào môi trường phân tán các máy chủ, trong đó các máy ảo đám mây cũng là các máy chủ ở môi trường phân tán. Lấy ví dụ, để xây dựng dịch vụ đám mây Hadoop-as-a-service, người quản trị hệ thống cần phải cài đặt hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm máy ảo chứa Hadoop để chứa một khối lượng dữ liệu lớn của các ứng dụng. Theo kiểu thông thường, người quản lý phải cài đặt bằng tay và cấu hình tuần tự từng máy ảo một. Công việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian và có thể dẫn đến khả năng xảy ra lỗi. Nhờ có giải pháp tự động cài đặt, các nhà quản trị hệ thống chỉ việc định nghĩa các tệp cấu hình bằng ngôn ngữ dễ đọc, dễ mô tả và các thành phần của Hadoop sẽ tự động được cài đặt trên các nút (các máy ảo). 

Các sản phẩm tiêu biểu cho hệ thống này gồm:

3.1. CFEngine

CFEngine là một phần mềm mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ C. CFEngine sử dụng mô hình server/client. Bất kỳ trạng thái nào của máy khách (client) khác với máy chủ (server) (được người dùng định nghĩa trong tệp mô tả) sẽ tự động cấu hình để trở thành trạng thái mong muốn.

3.2. Puppet

Puppet được thiết kế bởi Puppet Labs. Puppet cũng là một công cụ mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ Ruby. Phần hạt nhân của giải pháp này cũng hoạt động giống CFEngine: cung cấp cho người sử dụng ngôn ngữ mô tả cho phép họ viết các mã miêu tả trạng thái máy chủ dễ đọc và hiểu dưới dạng các đối tượng (object). Về kỹ thuật, máy chủ cài Puppet là tập hợp các tài nguyên đối tượng có các thuộc tính.

Máy khách cài Puppet giao tiếp với máy chủ thông qua certificate được chứng thực SSL. Sau khi giao tiếp được kết nối, cấu hình được mô tả trong tệp trạng thái sẽ được tự động áp dụng trên các máy khách. Thêm vào đó, cả máy chủ Puppet và máy khách đều có API để quản lý và điều khiển các hoạt động cài đặt. Tuy nhiên, thông thường chỉ có máy chủ nghe các liên kết API. Điều này là phù hợp vì các máy khách không cần thiết phải đưa ra các lệnh gọi đồng bộ hóa.

3.3. Chef

Chef cũng là một công cụ mã nguồn mở được phát triển bởi Opscode. Thiết kế của nó rất giống với Puppet mặc dù nó không phải là một sản phẩm xuất phát từ mã phát triển của Puppet. Theo hướng này, Chef cũng được viết bằng ngôn ngữ Ruby và cũng được thiết kế lấy cảm hứng từ CFEngine.

3.4. Bcfg2

Bcfg2 cũng là công cụ cấu hình tự động cho các máy chủ ở môi trường phân tán được phát triển bởi bộ môn toán và khoa học máy tính thuộc phòng thí nghiệm quốc gia Argonne. Bcfg2 được viết bằng Python, cấu hình của công cụ này sử dụng mô hình miêu tả dữ liệu XML.

Hiện nay, các hướng nghiên cứu liên quan đến các ứng dụng của điện toán đám mây này tập trung vào việc sử dụng các giải pháp trừu tượng để có thể triển khai nhanh chóng các ứng dụng lên mây. Sau đó, mô hình này sẽ cung cấp dịch vụ nền tảng triển khai ứng dụng IT cho phép khả năng tương tác giữa các đám mây với nhau (chỉ cần phát triển ứng dụng một lần nhưng triển khai được ứng dụng đó trên các đám mây khác nhau). 

Bên cạnh đó, giải pháp theo hướng này cũng mở ra khả năng cho phép các phần mềm có sẵn đưa vào đám mây mà không cần phải phát triển lại. Song song với việc phát triển các giải pháp trừu tượng, việc sử dụng các công cụ triển khai ứng dụng trên các hệ phân tán cũng đang thu hút các nhà nghiên cứu về điện toán đám mây hiện nay.

Các công cụ này về bản chất cho phép khả năng triển khai các ứng dụng có sẵn vào nhiều đám mây khác nhau. Tuy nhiên, hạn chế duy nhất là mô hình này đòi hỏi khả năng tạo ra nền tảng phát triển ứng dụng cho người dùng. Hiện tại, ngoài việc định nghĩa các tệp cấu hình cho máy khách, người dùng vẫn chưa có phương pháp nào phát triển hiệu quả các ứng dụng để đưa lên mây.

This div height required for enabling the sticky sidebar
error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :