Home / Thiết Bị Điện Tử / 69 phím tắt dùng trong Powerpoint trình chiếu nhanh chóng sáng tạo

69 phím tắt dùng trong Powerpoint trình chiếu nhanh chóng sáng tạo

/

Ngày nay, mọi nhân viên văn phòng đều quen thuộc với Microsoft PowerPoint. Khi bạn đọc điều này, bạn có thể nghĩ rằng mình đang ở trình độ cao nhất khi khai thác triệt để các tính năng của trình chiếu PowerPoint.

phím tắt dùng trong Powerpoint

Chúng tôi không nghi ngờ gì về việc đó đâu, nhưng bạn có thể ngạc nhiên trước hàng loạt cách kết hợp bàn phím mà có thể sử dụng để làm việc hiệu quả hơn. Giống như các phím tắt của Excel, các phím tắt này cho phép người dùng làm việc độc lập trên bàn phím và do đó hoàn thành các tác vụ nhanh chóng hơn.

Các phím tắt cơ bản trong Powerpoint

Ctrl + N: tạo mới một trình chiếu.

Ctrl + M: tạo mới một slide.

Ctrl + D: tạo một bảng copy của slide đang chọn.

Ctrl + O: mở một trình chiếu.

Ctrl + W: đóng một trình chiếu.

Ctrl + P: in một trình chiếu.

Ctrl + S: lưu một trình chiếu.

F5: chạy trình chiếu trình trang đầu tiên.

Shift + F5: chạy trình chiếu từ trang hiện tại.

Alt + F4: thoát khỏi PowerPoint.

Ctrl + F: tìm kiếm.

Ctrl + H: thay thế.

Ctrl+K: tạo một siêu liên kết.

F7: kiểm tra chính tả.

ESC: thoát khỏi một hành động trên menu hoặc trên hộp thoại.

Ctrl + Z: trở về lệnh trước.

Ctrl + Y: phục hồi tình trạng trước khi thực hiện lệnh Ctrl + Z.

Alt + Phím số: thực hiện một lệnh trên thanh công cụ Quick Access theo thứ tự mặc định 1,2,3,4…

Làm việc với bản thảo, màn hình thiết kế

Alt + Shift + <–: tăng cấp một đoạn.

Alt + Shift + –>: giảm cấp một đoạn.

Alt + Shift + Up: di chuyển các đoạn đang chọn lên phía trên.

Alt + Shift + Down: di chuyển các đoạn đang chọn xuống dưới.

Alt + Shift + dấu cộng: sổ nội dung bên dưới các tiêu đề trong mỗi slide.

Alt + Shift + dấu trừ: thu gọn nội dung bên dưới các tiêu đề trong mỗi slide.

Alt + Shift + A: mở rộng để hiển thị tất cả các nội dung và tiêu đề.

F6: di chuyển theo kim đồng hồ giữa các đối tượng trong chế độ Normal View.

Shift + F6: di chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ giữa các đối tượng trong chế độ Normal View.

Ctrl + Shift + Tab: chuyển đổi qua lại giữa 2 thẻ Slides và Outline trong chế độ Normal View.

Làm việc với các đối tượng đồ họa

Alt + U: chọn một hình có sẵn Autoshapes trong thanh công cụ Drawings.

Ctrl + Enter: vẽ hình vào trong slide.

Ctrl + Shift + G: nhóm các đối tượng đồ họa đang chọn thành một nhóm.

Ctrl + Shift + H: phân rã một nhóm.

Shift + F9: ẩn/hiển thị đường kẻ ô dạng lưới trên màn hình thiết kế Slide.

Alt + F9: ẩn/hiện đường kẻ ngang và dọc định vị trên Slide.

Ctrl + G: thiết lập giá trị khác cho đường lưới và đường định vị trên slide.

Ctrl + Shift + C: sao chép định dạng một đối tượng.

Ctrl + Shift + V: dán sao chép định dạng vào đối tượng đang chọn.

Chọn văn bản hoặc 1 đối tượng

Shift + –>: chọn một ký tự phía sau

Shift + <–: chọn một ký tự phía trước

Ctrl + Shift + –>: chọn một từ phía sau

Ctrl + Shift + <–: chọn một từ phía trước.

Shift + mũi tên lên: chọn một hàng phía trên.

Shift + mũi tên xuống: chọn một hàng phía dưới.

Ctrl + A: chọn tất cả đối tượng, văn bản, slide tùy vị trí con trỏ đang đứng.

Xóa văn bản hoặc các đối tượng

Backspace (-): xóa một ký tự phía trước.

Delete: xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn.

Ctrl + Backspace (~): xóa một từ phía trước.

Ctrl + Delete: xóa một từ phía sau.

Phím tắt khi trình chiếu F5: bắt đầu trình chiếu.

Shift+ F5: Trình chiếu tại trang đang đứng.

N, Mũi tên tới, Mũi tên xuống, Page Down, Spacebar, Enter: Trình chiếu trang tiếp theo.

P, Mũi tên lùi, Mũi tên lên, Page Up, Backspace: Trình chiếu trang trước.

Phím số + Enter: Trình chiếu trang số đã gõ. Ví dụ để chiếu trang số 5, gõ phím số 5 bên bàn phím số và nhấn Enter.

B, dấu chấm: Trả về màn hình màu đen tức tạm ngưng trình chiếu.

W, dấu phẩy: Trả về màn hình màu trắng – cũng tạm ngưng trình chiếu.

S: Từng hoặc chạy lại một trình chiếu tự động.

ESC, gạch nối: Kết thúc trình chiếu trở về màn hình soạn thảo.

E: Xóa các hiệu ứng trên màn hình do bút vẽ tạo ra.

H: Trình chiếu kế tiếp nếu trang này đang bị ẩn.

Ctrl + P: Hiển thị hoặc tắt bút vẽ khi đang trình chiếu.

Ctrl + A: Hiển thị con trỏ khi đang sử dụng bút vẽ.

Ctrl + H: Ẩn con trỏ và các nút điều hướng ở góc dưới bên trái màn hình trình chiếu.

Ctrl + U: Ẩn con trỏ và các nút điều hướng trong 15 giây.

Tab: Di chuyển đến hyperlink (siêu liên kết) đầu tiên hoặc tiếp theo trong trang trình chiếu đang chiếu.

Shift + Tab: Di chuyển đến hyperlink trước hyperlink đang đứng trong trang trình chiếu đang chiếu.

This div height required for enabling the sticky sidebar
error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :