Home / Tài Chính / 3 khác biệt giữa Blockchain và Bitcoin & dự đoán tương lai

3 khác biệt giữa Blockchain và Bitcoin & dự đoán tương lai

/

Blockchain là một trong những công nghệ cơ sở của Bitcoin. Có sự nhầm lẫn rằng Blockchain là công nghệ duy nhất trong Bitcoin. Vậy sự khác biệt giữa Blockchain và Bitcoin là gì?

1. Blockchain là gì?

2. Bitcoin là gì?

3. Sự khác biệt giữa Blockchain và Bitcoin

Chú ý đầu tiên về Blockchain là nó nằm trong phạm vi mã nguồn của Bitcoin, về cơ bản Blockchain đầu tiên được hình thành khi Bitcoin được tạo ra. Lịch sử của Bitcoin và Blockchain sẽ được trình bày trong chương sau, vì thế trong chương này chúng ta sẽ không đi vào chi tiết.

Blockchain là một trong những công nghệ cơ sở của Bitcoin. Có sự nhầm lẫn rằng Blockchain là công nghệ duy nhất trong Bitcoin, tuy nhiên Bitcoin được tạo nên bằng cách sử dụng một chuỗi các công nghệ mật mã khác kết hợp với Blockchain.

Bitcoin là đồng tiền ảo, chủ yếu được dùng để thanh toán. Đó là một cách ứng dụng công nghệ Blockchain, tuy nhiên Blockchain có thể sử dụng để lưu trữ và chuyển giao mọi giá trị, không chỉ các giao dịch tài chính.

Các hệ thống xây dựng trên nền tảng Blockchain đang được sử dụng cho nhiều hoạt động đa dạng trên khắp các lĩnh vực công nghiệp khác nhau bao gồm nhận diện kỹ thuật số, mạng xã hội, bầu cử, lưu trữ dữ liệu trực tuyến, ứng dụng phi tập trung và nhiều lĩnh vực khác sẽ được trình bày trong phần sau cuốn sách. Có vẻ hệ thống xây dựng trên nền tảng Blockchain sở hữu tiềm năng vô tận đang được nhiều công ty và chính phủ khai thác.

Bitcoin, ngược lại, chỉ được sử dụng để thanh toán điện tử. Mặc dù Bitcoin ngày càng trở nên nổi tiếng vì giá trị của nó ngày càng tăng cao, đồng tiền này chủ yếu được thiết kế như một hình thức thanh toán.

Điểm cốt lõi sự khác biệt giữa Blockchain và Bitcoin:

– Blockchain giống cơ sở dữ liệu, là một hình thức lưu trữ hồ sơ giá trị và giao dịch. Gần như mọi thứ đều có thể được lưu trữ trên Blockchain.

– Đa phần các giao dịch ngày nay giữa mọi người đều đòi hỏi một đơn vị trung gian đáng tin cậy, có khả năng bảo mật và tạo điều kiện để giao dịch thuận lợi như ngân hàng và các tổ chức tài chính.

– Công nghệ Blockchain loại bỏ sự cần thiết của một đơn vị trung gian, cho phép mọi người giao dịch trực tiếp với nhau.

– Hàng tỷ người trên thế giới sống ở những quốc gia nơi mà họ không thể đặt lòng tin vào các đơn vị trung gian như ngân hàng, chính phủ và hệ thống pháp luật trong việc thực hiện giao dịch cũng như lưu trữ chính xác hồ sơ. Blockchain đặc biệt hữu dụng trong những trường hợp này vì có thể cung cấp độ tin cậy và đảm bảo cho mọi người khi họ giao dịch với nhau.

– Bitcoin là một hệ thống xây dựng trên nền tảng Blockchain. Blockchain không phải là hệ thống xây dựng trên nền tảng Bitcoin.

Bitcoin chủ yếu được sử dụng để thanh toán. Hệ thống xây dựng trên nền tảng Blockchain có khả năng ứng dụng rộng rãi để chuyển giao mọi loại giá trị.

4. Tương lai của Blockchain và Bitcoin

This div height required for enabling the sticky sidebar
error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :