Home / Tài Chính / Hiệp hội Các thị trường Vốn Quốc tế và Việt Nam

Hiệp hội Các thị trường Vốn Quốc tế và Việt Nam

/

Đa phần các nhà đầu tư tiến hành đầu tư vào chứng khoán hay trái phiếu thông qua các ngân hàng, hay các công ty môi giới.

Hiệp hội Các thị trường Vốn Quốc tế và Việt Nam

1. Các trung gian

Đa phần các nhà đầu tư tiến hành đầu tư vào chứng khoán hay trái phiếu thông qua các ngân hàng, hay các công ty môi giới (cũng thường do các ngân hàng sở hữu). Những tổ chức này gọi là các trung gian. Các ngân hàng và công ty môi giới này cũng cung cấp dịch vụ lưu ký và thanh toán cho các nhà đầu tư, cùng với nhiều dịch vụ ngân hàng khác mà họ có thể cung cấp.

Các ngân hàng và công ty môi giới, tiếp đó, lại là thanh viên của các trung tâm lưu ký, thanh toán bù trừ tập trung để thực hiện việc bù trừ và thanh toán các giao dịch trái phiếu cho các khách hàng của mình.

2. Hiệp hội Các thị trường Vốn Quốc tế (International Capital Markets Association – ICMA)

Khi nói tới thị trường tài chính quốc tế, không thể không nói tới vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và cổ vũ việc áp dụng các chuẩn mực cho thị trường. Hiệp hội Các thị trường Vốn Quốc tế, viết tắt là ICMA là một tổ chức như vậy trên thị trường vốn quốc tế. ICMA đại diện cho lợi ích của các bên tham gia vào thị trường tài chính quốc tế thông qua việc duy trì và phát triển một thị trường vốn hiệu quả về mặt chi phí.

ICMA là một hiệp hội tự nguyện do các ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán và các công ty môi giới lập ra để đưa ra các chuẩn mực cho hoạt động của thị trường trên phạm vi toàn cầu. ICMA đưa ra và thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực thị trường tốt nhất cho hoạt động phát hành thông qua các khuyến nghị của ICMA. Các chuẩn mực này trở thành các thông lệ cho các đợt phát hành mới trên thị trường quốc tế. 

Chẳng hạn, các chuẩn mực về công bố, tiết lộ thông tin được thiết kế để:

  • (i) Cung cấp cho các tổ chức bảo lãnh phát hành các thông tin cần thiết để đánh giá các rủi ro của bảo lãnh phát hành.
  • (ii) Tạo điều kiện cho các tổ chức thu xếp và tổ chức bảo lãnh phát hành chấp nhận và tham gia trong khoảng thời gian của kế hoạch phát hành. ICMA cũng xây dựng các chuẩn mực về tài liệu và hợp đồng cho việc phát hành mà kết quả là làm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả của đợt phát hành. Đồng thời tổ chức này cũng thúc đẩy việc thực thi các quy tắc và khuyến nghị của thị trường cho việc phát hành, mua bán và thanh toán trên thị trường vốn quốc tế.

Với vai trò là một hiệp hội nghề nghiệp, ICMA theo dõi và xem xét tất cả các vấn đề liên quan tới lợi ích hoặc quan ngại của các thành viên của thị trường. Tổ chức này giữ vai trò nòng cốt trong việc liên hệ và làm việc với các cơ quan chính quyền, các nhà chức trách để đảm bảo các quy định về tài chính đưa ra là hiệu quả và có lợi về mặt chi phí cho thị trường. ICMA cũng đóng vai trò thúc đẩy việc đào tạo về mặt nhân lực, hiểu biết và xây dựng các kỹ thuật và tập quán thị trường.

3. Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (Vietnam Bond Market Association – VBMA)

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam ra đời (năm 2009) với mục đích tương tự ICMA, tuy nhiên, với quy mô và phạm vi hoạt động ở Việt Nam. VBMA được thành lập bởi các ngân hàng và một số công ty tài chính với 50 thành viên ban đầu.

Hiệp hội này đang hoạt động tích cực nhằm thúc đẩy việc thiết lập các chuẩn mực về tài liệu, tập quán thị trường, bộ quy tắc ứng xử cũng như là người đại diện cho các thành viên (và thị trường trái phiếu nói chung) làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết và thiết lập các quy định có lợi cho việc phát triển thị trường trái phiếu. Hiệp hội cũng đóng vai trò tích cực trong việc tham gia xây dựng luật và các quy định cho hoạt động của thị trường trái phiếu Việt Nam.

4. Xếp hạng tín dụng trái phiếu

Đối với các đợt phát hành trái phiếu quốc tế, việc xếp hạng tín dụng của trái phiếu là một phần quan trọng để marketing và bán trái phiếu tới các nhà đầu tư. Tương tự như việc xếp hạng tín dụng đối với một doanh nghiệp, xếp hạng tín dụng đối với trái phiếu cũng được tiến hành một cách tương tự.

Cũng như đối với khoản vay, các nhà đầu tư trái phiếu sẽ cần các đánh giá tín dụng đối với trái phiếu và tổ chức phát hành. Các thông tin trong bản cáo bạch cung cấp các thông tin cơ bản mà nhà đầu tư cần có để tiến hành các đánh giá tín dụng nhất định về tổ chức phát hành và trái phiếu. Việc đánh giá tín dụng, tuy nhiên, thường khá tốn thời gian và đòi hỏi những kỹ năng chuyên nghiệp. Các tổ chức đầu tư lớn trên thực tế có thể thuê các tổ chức tư vấn để đánh giá tín dụng, tuy nhiên việc này thường rất tốn kém. 

Do đó, các nhà đầu tư trái phiếu thường áp dụng hai phương pháp đánh giá khác khi đưa ra quyết định đầu tư vào một trái phiếu nào đó:

  • Đánh giá theo tên tuổi tổ chức phát hành.
  • Đánh giá theo tên tuổi tổ chức phát hành là việc các nhà đầu tư dựa vào tên tuổi, danh tiếng của tổ chức phát hành và chấp nhận mặc định các tổ chức đó có khả năng tài chính tốt và có đủ tiền để thanh toán lãi cũng như hoàn trả tiền gốc trái phiếu và khả năng tổ chức phát hành vi phạm nghĩa vụ là rất nhỏ.

Tuy nhiên, việc đánh giá theo tên tuổi cũng cần kết hợp với các phương thức khác để đảm bảo giảm thiểu rủi ro hoặc những tình huống không lường trước được. Trong lịch sử đã có những tổ chức lâu đời, danh tiếng vẫn mất khả năng thanh toán và phá sản vì những lý do khác nhau. Việc xếp hạng tín dụng chính thức thường được áp dụng và ngày càng phổ biến cho các đợt phát hành trái phiếu quốc tế.

Các xếp hạng này ngày càng trở thành căn cứ chủ yếu để đưa ra quyết định đầu tư cho các trái phiếu doanh nghiệp hay các trái phiếu chính phủ của các nước không phải là các nước phát triển.

5. Xếp hạng tín dụng chính thức

Các tổ chức xếp hạng tín dụng chính thức được quốc tế công nhận rộng rãi là:

  • Standard & Poor’s Ratings Services (Mỹ).
  • Moody’s Investors Service Limited (Mỹ).
  • Fitch Ratings (Pháp).

Ngoài ra, đối với trái phiếu, còn có một số tổ chức khác như Dominion Bond Rating Service (Canada), được các cơ quan có thẩm quyền của Mỹ chấp thuận từ 2003 và A.M. Best (chuyên xếp hạng liên quan đến bảo hiểm).

Các xếp hạng tín dụng cho trái phiếu cụ thể như sau:

  • Cực kỳ rủi ro.
  • Đã không có khả năng thanh toán lãi trái phiếu.
  • Đã mất khả năng thanh toán.
This div height required for enabling the sticky sidebar
error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :