Home / Tài Chính / Các công cụ nợ (debt instrument) phổ biến trên thị trường tài chính

Các công cụ nợ (debt instrument) phổ biến trên thị trường tài chính

/

Công cụ nợ là một tài sản thu nhập cố định cho phép người cho vay (hoặc người cho) kiếm được một khoản nợ lãi suất cố định trên đó.

Các công cụ nợ

1. Một số loại công cụ nợ khác khá phổ biến trên thị trường tài chính quốc tế

Bao gồm:

 • Thương phiếu (commercial paper).
 • Trái phiếu trung hạn (medium term notes).
 • Chứng chỉ tiền gửi (certificates of deposit).

Đây đều là các công cụ nợ không ghi danh và có thể được chuyển nhượng trao tay, tức là người mua trả tiền và đổi lại được nhận chứng chỉ của công cụ mà không cần thực hiện thêm thủ tục nào khác. Tất nhiên, tùy thuộc vào luật điều chỉnh các công cụ này và thị trường phát hành mà có thể có các hạn chế khác nhau đối với việc chuyển nhượng và chiết khấu.

Thương phiếu là hình thức chứng khoán nợ ít được biết đến trên thị trường Việt Nam. Pháp luật Việt Nam cũng không cho phép các công ty phát hành trái phiếu có thời hạn dưới một năm. Trên thực tế, cũng không có nhiều công ty tại Việt Nam phát hành trái phiếu có thời hạn một năm, có lẽ chủ yếu do hình thức huy động vốn này không tiện lợi bằng vay vốn ngắn hạn tại các ngân hàng và các quy trình, thủ tục phát hành thường mất khá nhiều thời gian.

Trái phiếu trung hạn (MNTs) thường được gọi để phân biệt với trái phiếu có thời hạn dài hơn, trên 7 năm. Trái phiếu trên thị trường Việt Nam, chủ yếu phổ biến có thời hạn khoảng 5 năm hoặc ngắn hơn. Các trái phiếu có thời hạn dài thường là trái phiếu chính phủ và ít gặp trái phiếu doanh nghiệp có thời hạn dài trên 7 năm. Mặc dù vậy, trong nhiều năm gần đây, kể cả trái phiếu do chính phủ Việt Nam phát hành trên thị trường trong nước cũng có thời hạn 5 năm hoặc ngắn hơn.

Chứng chỉ tiền gửi là hình thức huy động vốn bằng công cụ nợ của các tổ chức được phép nhận tiền gửi, đó là các ngân hàng hoặc theo pháp luật Việt Nam, là các tổ chức tín dụng. Theo quy định của luật pháp Việt Nam, một số loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chẳng hạn các công ty tài chính, không được phép huy động tiền gửi từ công chúng (tức là các cá nhân) mà chỉ được phép huy động của các tổ chức, do vậy, các tổ chức này cũng không được phép phát hành chứng chỉ tiền gửi cho các cá nhân.

2. Một số đặc điểm cơ bản của các loại công cụ nợ

2.1. Trái phiếu trung hạn

Trái phiếu trung hạn về nguyên tắc có thể có thời hạn từ trên một năm tới 7-8 năm, tuy nhiên, phổ biến ở thời hạn từ trên 5 năm. Mặc dầu có tên gọi là trái phiếu trung hạn, tuy nhiên, thời hạn của loại trái phiếu này cũng không bị hạn chế mà có thể rất dài.

Một đặc điểm riêng có của trái phiếu trung hạn là trái phiếu này thường được phát hành dưới hình thức một chương trình huy động vốn, theo đó trái phiếu có thể được chào bán tới các nhà đầu tư liên tục trong một khoảng thời gian dài thông qua các đại lý của tổ chức phát hành.

Các trái phiếu loại này cũng có thể được phát hành dưới dạng trái phiếu ghi danh hay không ghi danh và có hình thức như trái phiếu thông thường. Trái phiếu trung hạn này được khởi nguồn từ thị trường Mỹ, đợt phát hành đầu tiên do Merrill Lynch thu xếp cho hãng xe hơi Ford vào năm 1980, với mục đích đáp ứng nhu cầu về vốn trong khoảng thời hạn giữa phát hành thương phiếu và trái phiếu doanh nghiệp.

Thị trường trái phiếu trung hạn quốc tế phát triển vào khoảng giữa những năm 80 của thế kỷ trước. Các trái phiếu trung hạn quốc tế cũng được mua bán tương tự như trái phiếu quốc tế.

2.2. Chương trình phát hành trái phiếu trung hạn

Trái phiếu trung hạn thường được phát hành theo chương trình. Một chương trình phát hành trái phiếu trung hạn thường được xác định với một khối lượng phát hành nhất định, có thể từ một vài trăm triệu tới cả tỷ đô la. Trong thời hạn của chương trình, trái phiếu có thể được phát hành vào bất kỳ lúc nào, thậm chí có thể là hàng ngày, nếu có nhu cầu.

Chương trình phát hành trái phiếu trung hạn có thể tương tự như một khoản vay tuần hoàn, khi các trái phiếu đến hạn được thanh toán hay mua lại, các trái phiếu mới có thể được phát ngay sau đó.

Tổ chức phát hành thường quy định cụ thể về thời gian đáo hạn cho mỗi trái phiếu trong thời hạn của chương trình phát hành, tuy nhiên, trong mọi trường hợp, không vượt quá kỳ hạn của chương trình. hành

Lãi suất cho trái phiếu trung hạn có thể được thanh toán theo tháng hay năm, tương tự như trái phiếu thông thường. Các trái phiếu trung hạn cũng được phát hành theo nhiều cấu trúc khác nhau, chẳng hạn lãi suất thả nổi, hoàn trả dần hoặc bằng nhiều đồng tiền khác nhau. Cấu trúc và thời hạn của mỗi đợt phát hành có thể được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của một số nhà đầu tư nhất định, chẳng hạn các quỹ hưu trí, bảo hiểm.

Trái phiếu trung hạn cũng có thể có tài sản bảo đảm hoặc không, và trong nhiều trường hợp, thường là trái phiếu có bảo lãnh. Tương tự như trái phiếu thông thường, các trái phiếu trung hạn cũng có thể được xếp hạng tín dụng và được mua bán trên thị trường thứ cấp.

Các tổ chức phát hành và tổ chức đầu tư trái phiếu trung hạn cũng tương tự như các nhà đầu tư trái phiếu thông thường, họ có thể bao gồm:

 • Các công ty tài chính
 • Các ngân hàng
 • Chính phủ và các tổ chức của chính phủ
 • Các tổ chức đa quốc gia, chẳng hạn Ngân hàng Thế giới
 • Các công ty
 • Các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí hay bảo hiểm.

Các quy trình phát hành, bản cáo bạch và các thỏa thuận khác của trái phiếu trung hạn cũng tương tự như quy trình phát hành một trái phiếu thông thường.

2.3. Chứng chỉ tiền gửi

Chứng chỉ tiền gửi là một công cụ đơn giản với một vài điều khoản điều kiện cơ bản, trong đó tổ chức phát hành thường xác nhận:

 • Tổ chức phát hành nhận một khoản tiền gửi.
 • Khoản tiền gửi này, và lãi sẽ được hoàn trả cho người giữ chứng chỉ tiền gửi vào một ngày xác định.

Chứng chỉ tiền gửi, theo quy định của pháp luật Việt Nam, có thể chuyển nhượng, dùng làm tài sản thế chấp cho các giao dịch dân sự.

Tổ chức phát hành chứng chỉ tiền gửi là các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính.

4. Vai trò huy động vốn của các công cụ nợ

Cần hiểu rằng các công cụ này không phải là nguồn thay thế cho các hình thức huy động vốn khác, mà chủ yếu, cần được xem là một lựa chọn khác trong việc huy động vốn. Việc huy động vốn bằng phát hành các công cụ nợ này cũng thường chỉ phù hợp với tổ chức có xếp hạng tín dụng tốt và rủi ro không thanh toán thấp.

Các công cụ này cho phép tổ chức phát hành có thể tận dụng được các lợi thế về thị trường thuận lợi tại thời điểm phát hành để có được giá tốt nhất. Đối với các tổ chức phát hành có xếp hạng tín dụng cao, đây là những lựa chọn phong phú cho việc huy động vốn.

Tuy nhiên, so sánh với các hình thức huy động vốn khác, một tổ chức phát hành chỉ nên sử dụng việc phát hành các công cụ nợ để huy động vốn nếu thực sự hình thức này có lợi nhất về giá và chi phí.

This div height required for enabling the sticky sidebar
error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :