Home /

xe máy

Hiện nay, phương tiện giao thông được sử dụng phổ biến nhất ở nước ta chính là xe máy. Xe máy có mặt ở khắp mọi nơi, với chủng loại đa dạng phù hợp với nhiều điều kiện kinh tế khác nhau, lại sử dụng linh hoạt, thích hợp với nhiều loại địa hình đường xá, nên trong thời gian tới, chắc chắn nó vẫn chiếm giữ một địa vị chủ đạo chưa thể thay thế.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :