Home /

xe lu

Xe lu (đôi khi được gọi là máy lu, hoặc lu) là một loại xe kỹ thuật dạng máy đầm dùng để đầm đất, sỏi, bê tông hoặc nhựa đường trong xây dựng đường và nền móng.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :