Home /

vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng là bất kỳ vật liệu nào được sử dụng cho mục đích xây dựng. Nhiều vật liệu xây dựng tồn tại sẵn trong tự nhiên, chẳng hạn như đất sét, đá, cát, và gỗ, thậm chí cành cây và lá, đã được sử dụng để xây dựng các tòa nhà. Ngoài các vật liệu tự nhiên, nhiều sản phẩm nhân tạo được sử dụng, một số tổng hợp ít hoặc nhiều. Sản xuất các vật liệu xây dựng là một ngành công nghiệp được thiết lập ở nhiều nước và việc sử dụng các vật liệu này thường được tách ra thành các ngành nghề chuyên môn cụ thể, chẳng hạn như nghề mộc, cách nhiệt, hệ thống ống nước, và công việc lợp mái. Vật liệu xây dựng được phân loại theo nhiều cách khác nhau, bao gồm theo nguồn gốc, tính chất vật lý, ứng dụng, và mục đích sử dụng.

– Theo nguồn gốc:

  • Vật liệu xây dựng tự nhiên: bao gồm các vật liệu có sẵn trong tự nhiên, chẳng hạn như đất sét, đá, cát, gỗ, và tre.
  • Vật liệu xây dựng nhân tạo: bao gồm các vật liệu được sản xuất từ các nguyên liệu tự nhiên hoặc hóa học, chẳng hạn như xi măng, thép, và bê tông.

– Theo tính chất vật lý:

  • Vật liệu xây dựng cứng: bao gồm các vật liệu có độ cứng cao, chẳng hạn như đá, bê tông, và thép.
  • Vật liệu xây dựng mềm: bao gồm các vật liệu có độ cứng thấp, chẳng hạn như đất sét, gỗ, và cao su.
  • Vật liệu xây dựng nhẹ: bao gồm các vật liệu có trọng lượng thấp, chẳng hạn như xi măng nhẹ, gỗ, và nhựa.
  • Vật liệu xây dựng nặng: bao gồm các vật liệu có trọng lượng cao, chẳng hạn như đá, bê tông, và thép.

– Theo ứng dụng:

  • Vật liệu xây dựng thô: bao gồm các vật liệu được sử dụng để tạo nên phần khung và kết cấu của công trình, chẳng hạn như xi măng, thép, và bê tông.
  • Vật liệu xây dựng hoàn thiện: bao gồm các vật liệu được sử dụng để hoàn thiện bề mặt của công trình, chẳng hạn như gạch, đá, và sơn.

– Theo mục đích sử dụng:

  • Vật liệu xây dựng dân dụng: bao gồm các vật liệu được sử dụng để xây dựng các công trình dân dụng, chẳng hạn như nhà ở, trường học, và bệnh viện.
  • Vật liệu xây dựng công nghiệp: bao gồm các vật liệu được sử dụng để xây dựng các công trình công nghiệp, chẳng hạn như nhà máy, kho bãi, và cảng.

Vật liệu xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên các công trình xây dựng. Các loại vật liệu khác nhau sẽ có những đặc tính và ứng dụng khác nhau, do đó cần được lựa chọn phù hợp với từng loại công trình cụ thể.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :