Home /

ung thư vú là gì

Ung thư vú là căn bệnh mà các tế bào trong vú phát triển ngoài tầm kiểm soát. Có nhiều loại ung thư vú khác nhau. Loại ung thư vú phụ thuộc vào loại tế bào nào trong vú biến thành ung thư. Ung thư vú có thể bắt đầu ở các bộ phận khác nhau của vú.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :