Home /

ung thư là gì

Ung thư là một căn bệnh gây ra khi các tế bào phân chia không kiểm soát và lây lan sang các mô xung quanh. Ung thư là do thay đổi DNA. Hầu hết các thay đổi DNA gây ung thư xảy ra trong các phần của DNA được gọi là gen. Những thay đổi này còn được gọi là thay đổi di truyền.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :