Home /

ung thư gan là gì

Ung thư gan nguyên phát là bệnh mà các tế bào ác tính (ung thư) hình thành trong các mô của gan. Ung thư hình thành ở các bộ phận khác của cơ thể và di căn đến gan không phải là ung thư gan nguyên phát.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :