Home /

trồng cây

Trồng cây là một kỹ thuật bao gồm việc cấy giống cây con trên một diện tích đất cho các mục đích khác nhau (chẳng hạn như lâm nghiệp, cải tạo đất hoặc phục hồi cảnh quan). Trong lĩnh vực phục hồi cảnh quan, trồng cây là biện pháp giải quyết xói mòn đất để giảm nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Lá cây cung cấp sự bảo vệ giữ lại nước mưa, làm chậm quá trình rụng lá và giảm sức xói mòn của bề mặt đất. Mặt khác, rễ cây đóng vai trò như một mỏ neo cho đất, đặc biệt là trên các địa hình dốc. Trồng cây xanh cũng góp phần chống xói mòn đất bằng cách cải thiện quá trình thấm nước trong lòng đất, do đó nước sẽ giảm chảy.

Cây cối đóng một vai trò quan trọng trong việc khôi phục những vùng đất bạc màu, bởi vì chúng chuẩn bị đất cho những vụ mùa tương lai bằng cách cung cấp chất hữu cơ  qua lá chết và phân hữu cơ qua chất tiết ra từ rễ.

Ngoài lĩnh vực phục hồi cảnh quan, lợi ích của cây xanh còn bao gồm cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và cải thiện sức khỏe của con người, cũng như mang lại một số nguồn thu nhập: từ gỗ, cành giâm đến các sản phẩm từ rừng ngoài gỗ, chẳng hạn như quả hạch, quả hoặc chiết xuất.

Kỹ thuật trồng cây phát huy tác dụng tốt với các điều kiện khí hậu khác nhau và đa dạng. Do đó, điều quan trọng là phải chọn loài cây phù hợp nhất với điều kiện môi trường của khu vực trồng cây. Hơn nữa, để tăng tỷ lệ sống sót, một số thực hành, như tưới nước cho cây, có thể cần được lên kế hoạch để tạo khả năng sống sót của cây. Việc này chỉ có thể được thực hiện một lần trong khi trồng hoặc có thể được thực hiện thường xuyên hơn trong giai đoạn sau khi trồng, tùy theo nhu cầu  và cách chăm sóc cây xanh đúng kỹ thuật. Hàng rào cũng có thể cần thiết để ngăn động vật gặm cỏ cây non.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :