Home /

tôm càng xanh

Tôm càng xanh là gì? Con đực có thể đạt tổng chiều dài 320 mm; con cái 250 mm. Cơ thể thường từ xanh lục đến xám nâu, đôi khi hơi xanh hơn, sẫm hơn ở các mẫu lớn hơn. Râu tôm càng xanh thường có màu xanh lam; càng tôm màu xanh lam hoặc cam.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :