Home /

thực phẩm

Thực phẩm, còn được gọi là thức ăn, là bất kỳ vật phẩm nào chứa đựng chủ yếu các thành phần như chất bột, chất béo, chất đạm, khoáng chất và nước, có thể được con người hoặc động vật tiêu thụ để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể hoặc do sở thích cá nhân.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :