Home /

thang máy

Thang máy là một thiết bị vận tải chạy theo hướng dọc để chuyển đổi người và hàng hóa giữa các tầng khác nhau trong một tòa nhà, công trình xây dựng hoặc cấu trúc khác.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :