Home /

tế bào ung thư là gì

các tế bào ung thư được bao quanh bởi nhiều loại tế bào miễn dịch, nguyên bào sợi, phân tử và mạch máu được gọi là khối u.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :