Home /

tài nguyên thiên nhiên

Theo nghĩa rộng, tài nguyên gồm tất cả các nguồn năng lượng, nguyên liệu, thông tin có trên Trái đất và trong không gian vũ trụ mà con người có thể sử dụng để phục vụ cuộc sống và sự phát triển của mình. Tài nguyên là tất cả mọi dạng vật chất hữu dụng phục vụ cho sự tồn tại và phát triển cuộc sống con người và thế giới động vật. Tài nguyên thiên nhiên là một phần của các thành phần môi trường. Chẳng hạn như rừng cây, đất đai, nguồn nước, khoáng sản cùng tất cả các loài động thực vật khác.

Phân loại tài nguyên thiên nhiên: Tài nguyên tái tạo được là nguồn tài nguyên sau khi sử dụng có thể tái sinh và ngày càng phong phú nếu được quản lý tốt. Chẳng hạn như rừng, đất, tài nguyên nông nghiệp. Tài nguyên không tái tạo là nguồn tài nguyên sau khi khai thác và sử dụng bị cạn kiệt dần. Chẳng hạn như than đá, dầu mỏ, khí đốt. Ngoài cách phân chia trên, người ta còn có cách phân chia khác như: tài nguyên hữu hạn và tài nguyên vô hạn.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :