Home /

stress là gì

Stress (căng thẳng) là cách chúng ta phản ứng khi cảm thấy bị áp lực hoặc bị đe dọa. Nó thường xảy ra ở trong một tình huống mà chúng ta không cảm thấy mình có thể quản lý hoặc kiểm soát.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :