Home /

sân vườn

Trong nhà ở hiện đại, sân thượng là một khu vực chức năng rất quan trọng, phát huy tác dụng trọng yếu. Thông thường, sân thượng là khu vực chuyển tiếp, hòa hợp không gian bên trong với không gian bên ngoài của ngôi nhà, có nghĩa là đối với gia chủ sống trong nhà, sân thượng là không gian duy nhất để mọi người tiếp xúc với tự nhiên. Vậy trong không gian này, chức năng của nó nên được sắp xếp như thế nào? Chuyên gia trong ngành cho rằng thông gió, tạo sự mát mẻ, phơi đồ, nghỉ ngơi và rèn luyện thân thể có thể là những chức năng chủ yếu của sân thượng, cho nên sân thượng có thể được tiến hành sắp xếp dựa trên những chức năng này.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :