Home /

phòng tắm

Phòng tắm và vệ sinh có thể được thiết kế theo tiêu chí “sạch và dễ làm sạch”, sau đó xem xét đến thiết kế “ưu tiên chức năng”. Ngoài ra, đồ dùng trong phòng tắm và vệ sinh cũng phải được quy hoạch thiết kế dựa trên công trình học nhân thể. Lựa chọn đồ vệ sinh có ảnh hưởng rất lớn đến thiết kế không gian chỉnh thể của phòng tắm. Cho nên, nếu thiết kế không hợp lý, sẽ khiến cho trong phòng tắm và vệ sinh trở nên lộn xộn. Chỉ khi lựa chọn và thiết kế sắp đặt đồ vệ sinh hợp lý mới có thể cất giữ được nhiều đồ hơn, đồng thời cũng tiết kiệm được tối đa không gian.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :