Home /

nuôi tôm

Nuôi tôm đòi hỏi hàng trăm hoạt động hàng ngày. Trong quá trình học hỏi, làm việc, thiết kế các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) và giải pháp dữ liệu cho các trang trại, người nuôi tôm cần chú ý tới những yếu tố: khử trùng môi trường sống, cải thiện an ninh sinh học, kiểm soát mức kiềm, hiệu chỉnh công cụ đo lường, đánh giá hậu ấu trùng và sức khỏe tôm, lấy mẫu tôm thường xuyên, bón men vi sinh đúng lúc và thực hiện giai đoạn vườn ươm.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :