Home /

linh kiện điện tử

Phương pháp cơ bản phân biệt và hàn nối linh kiện điện tử từ các mặt hình dạng, cấu tạo, thông số chủ yếu, kiểm tra và hàn nối linh kiện bằng nhiều hình thức có hình minh họa. Nội dung chủ yếu bao gồm: phân biệt và đo kiểm tra linh kiện cơ bản, phân biệt và đo kiểm tra linh kiện ứng dụng, phân biệt và đo kiểm tra mạch điện IC, kỹ thuật và huấn luyện hàn nối linh kiện điện tử. Bạn đọc có thể nhanh chóng phân biệt các linh kiện điện tử thông dụng, đồng thời có đủ kỹ năng thao tác cơ bản kỹ thuật hàn nối các linh kiện cần thiết theo chuyên ngành, bồi dưỡng năng lực biết làm, biết tư duy, biết thực tiễn.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :