Home /

hệ thống nhiên liệu ô tô

Hệ thống nhiên liệu trên ô tô là một hệ thống không thể thiếu có nhiệm vụ hòa trộn và cung cấp nhiên liệu cho động cơ phù hợp với những chế độ tải trọng của động cơ. Để động cơ hoạt động được cần phải cung cấp nhiên liệu và không khí cho động cơ theo tỉ lệ phù hợp và đúng thời điểm.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :