Home /

hệ thống làm đậm

Hệ thống làm đậm có nhiệm vụ cung cấp thêm nhiên liệu khi động cơ chạy ở chế độ toàn tải, đảm bảo cho động cơ phát ra công suất cực đại (Khi mở hoàn toàn bướm ga). Có hai phương pháp dẫn động hệ thống làm đậm: Dẫn động bằng cơ giới ( cơ khí) và dẫn động bằng chân không.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :