Home /

glycogen là gì

Glycogen trong cơ chủ yếu đóng vai trò là nguồn cung cấp nhiên liệu trao đổi chất cho cơ bắp. Cơ bắp cần nhiều năng lượng để hoạt động, di chuyển. Nếu chỉ dựa vào glucose từ máu để cung cấp năng lượng, cơ thể bạn sẽ nhanh chóng hết glucose.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :