Home /

điều hòa sinh trưởng

Gibberellins là gì? Gibberellins là một nhóm các hormone thực vật chịu trách nhiệm cho sự tăng trưởng và phát triển. Về mặt hóa học, gibberellins có cấu tạo giống chất axit. Chúng được tạo ra trong plastids của tế bào thực vật, hoặc các bào quan có màng kép chịu trách nhiệm tạo ra thức ăn, và cuối cùng được chuyển đến lưới nội chất của tế bào, nơi  biến đổi và chuẩn bị để sử dụng.

Chức năng của Gibberellins: Gibberellins là hormone tăng trưởng kích thích sự kéo dài của tế bào và làm cho cây cao hơn. Gibberellins cũng có một vai trò trong các quá trình khác của thực vật, chẳng hạn như kéo dài thân, nảy mầm, ra hoa và chín trái cây. Ở người, tuyến yên tiết ra hormone tăng trưởng của con người vào những thời điểm thích hợp; plastids của thực vật tiết ra gibberellin theo kiểu tương tự.

Một khi cây tiết ra gibberellins, các tế bào sẽ bắt đầu quá trình mọc dài ra. Vì thực vật bao gồm các tế bào đơn lẻ xếp chồng lên nhau, sự kéo dài của hàng nghìn tế bào riêng lẻ này dẫn đến sự phát triển chung của cây.

Từ thông tin này, bạn có thể suy ra rằng gibberellins cực kỳ quan trọng trong ngành công nghiệp nhà kính và trồng hoa trên khắp thế giới. Nhiều loại cây lùn được sử dụng làm cảnh có thời gian ngắn vì cây không thể sản xuất gibberellins, hoặc các tế bào của nó không hấp thụ được hormone. Cây thấp lùn là loại cây cảnh trồng ở trong nhà có lượng gibberellin giảm rất nhiều. Nông dân đã biết cách sử dụng chất điều hòa sinh trường – gibberellins kích thích sự hình thành chồi và quả trên cây trồng để tăng sản lượng trái cây.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :