Home /

điện trở

Điện trở hoặc bộ điện trở, là linh kiện thường dùng nhất trong mạch điện. Điện trở hầu như là một loại linh kiện không thể thiếu trong một mạch điện tử, tác dụng chủ yếu trong mạch điện là giảm xung, làm phụ tải, phân áp, phân dòng, bảo vệ. Vậy phân biệt điện trở thế nào, kiểm tra điện trở ra sao

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :