Home /

chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là các hợp chất được tìm thấy trong thực phẩm và được sản xuất trong cơ thể có tác dụng ngăn ngừa hoặc trì hoãn sự phá hủy các tế bào. Chất chống oxy hóa tan trong nước hoặc tan trong chất béo. Ví dụ, vitamin C hòa tan trong nước và được tìm thấy trong các khu vực tế bào chứa đầy nước của cơ thể. Vitamin E hòa tan trong chất béo và có thể được tìm thấy trong các khu vực giàu lipid (giàu chất béo) của tế bào, như màng tế bào. Mặc dù hoạt động ở các vùng khác nhau của cơ thể, các chất chống oxy hóa vẫn liên lạc và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng làm việc cùng nhau như một nhóm tuyệt vời để bảo vệ chống lại các phân tử không ổn định có khả năng phá hủy tế bào được gọi là các gốc tự do.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :