Home /

cách phối đồ nữ

Trong cách phối đồ cho nữ, nếu bạn là người phụ nữ nội trợ nên có 5 áo phông và 5 áo sơ mi dài tay, khi đi làm nên có 3 áo cánh, 2 áo sơ mi dài tay và 3 áo phông, ở nhà mẹ nên có 6 áo sơ mi dài tay và 6 áo phông.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :