Home /

cách chữa bệnh tiểu đường

Metformin (Fortamet, Glumetza, những loại khác) thường là loại thuốc đầu tiên được kê đơn cho bệnh tiểu đường loại 2. Nó hoạt động chủ yếu bằng cách giảm sản xuất glucose trong gan và cải thiện độ nhạy cảm của cơ thể với insulin để cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn. Tham khảo thêm cách chữa bệnh tiểu đường type 1, type hiệu quả khác trong bộ tài liệu này.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :