Home /

bướm gió là gì

Bướm gió là một loại van điều tiết không khí. Nhiên liệu trong động cơ lạnh khi mới khởi động sẽ cần được làm nóng. Lúc này, cấu tạo ô tô cần bướm gió để tạo hỗn hợp nhiên liệu và không khí.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :