Home /

Sức Khỏe

Sức khỏe có thể được xem như sự hiện diện hoặc không có bệnh hoặc các yếu tố nguy cơ được đo lường về mặt y tế ở một cá nhân. Tuy nhiên, nói một cách rộng rãi hơn, sức khỏe là ‘trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và xã hội chứ không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật hay ốm đau’ (WHO 1946). Sức khỏe phản ánh những tác động phức tạp của yếu tố di truyền, lối sống và môi trường sống của một người.

1 2 6
error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :